Fortsätt till huvudinnehåll

Mönstret: pyramiderna

De finns tre olika typer av människor eller sett att gå framåt kan man säga. Breda pyramider, smala pyramider och perfekta pyramider. Pyramiderna består av förtroende och värderingar. De breda pyramiderna har låg förtroende och förlitar sig starkt på olika förutsättningar för att man ska lyckas. De klättrar aldrig högt, men ramlar sällan ner. De smala pyramiderna är "just do it" typer av människor som bryr sig endast om resultat. De får mycket gjort men det är sällan hållbart och de ligger direkt bakom hela världens alla stora problem. Sist finns det de perfekta pyramiderna. De bryr sig om resultat och hållbarhet, ingredienser och själva pajen...resultat och förutsättningar. Det är de människorna vi försöker vara som.När man ska springa en maraton så finns det olika sätt att göra det. De breda pyramiderna skaffar sig ett bra löp program, ett bra kost program, nya skor, nya kläder, kollar vädret innan de går ut och springer och konsulterar sina känslor i mellan åt väldigt ofta,

De smala pyramiderna, och de finns varje år på varje mara, springer maraton. Punkt. De tränar inte. De äter inte bra. De har de samma gamla skor och de har inte ens druckit någonting den dagen. De allra flesta såna här människor klarar inte av att springa hela maran, utan börjar gå mitt i, slutar helt eller gör illa sig själva.

De perfekta pyramiderna äter bra och tränar regelbundet. De skaffar sig möjligtvis en coach, men de söker definitivt råd kring hur man ska göra på bästa sett. Sedan springer de maraton. De är inte speciellt brydda om sina känslor i mellan åt och de tänker sällan på om deras utrustningar är tillräckligt bra. De tar hand om det som behövs mest och gottgör skillnaden  med deras egen engagemang.

Inga är långt ifrån den perfekta pyramiden. Det skulle vara för obekväm för de flesta människor. Många människor förlitar sig starkt på en eller två värderingar och glömmer de andra om de ens vet att de existerar. Det är någonting perfekta pyramider inte gör, utan de har en bra mängd av många egenskaper.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Cook your biceps!

A lot of my guys have arm issues and I am sure it is the same for a lot of trainers. Biceps work is fun to do and, contrary to what a lot of modern day trainers still believe, direct bicep work is necessary. It used to be that people would let their clients' heavy back work take care of their biceps as well, but I have only found that to be a failure in all of my clients, maybe because of the first major point I make in this article(see below). For us drug free, health focused trainers, it is important to have as much information as possible at our disposal so we can get whatever edge we can. So, without further ado: let's cook the biceps!

The area of the body that you think of as the biceps, the front of the upper arm, has three main functions. The issue is that the primary function of the biceps might not be what you think it is. Upon researching for this article, I learned that there is a considerable amount of disagreement on the subject of whether or not the biceps primar…

The Perfect Butt

This subject contains within it one of my pet peeves: people searching endlessly for the right exercise to build their butts.

The glutes are the biggest muscle group in the body and absolutely critical to your well being. If it is hard to find an exercise that really works yours, then something is wrong, unfortunately. That'd be like someone having a hard time finding an exercise that works their heart or something. It just shouldn't be that difficult. It happens to be the case for a lot of people out there though, and it just so happens that it is an easily resolvable issue for most of them. 

This brings me to my first point: make all of your leg exercises more glute dominant by plugging of some of your energy leaks.
I feel compelled to inform you that the primary reason the glutes are not developed in most people is because of inactivation which is the result of core instability and recipricol inhibition, which is when a muscle group is recieving less signal from the brain and…

The Lion and the Slave: Coaching Backward

"I was at [the] top of my game when I was in combat....To me, it's a little distressing to realize I was at my best doing something as terrible as war."-Robert Rheault US special forces. *source at end of article 
That PBS Vietnam war documentary re-confirmed my now strong beliefs about the subject I have written about below: forgiveness. A lot of those guys mix up some very good feelings with some very bad things. That causes problems later in life and requires a process similar to the one I am suggesting in this article. 
There are two well known kid's stories that represent the theme of this blogg article very well: the Lion and the Slave, and the Pea and the Princess. The idea is that you have to get rid of the bad, not just keep focusing on the good. "Repentence and forgiveness" is what it is called in old world talk, but is really the process of learning from, getting to the truth, and letting go of. 

You are limited by your beliefs. Your beliefs come…