Summa sidvisningar

söndag 8 juni 2014

Ekologiskt eller ej?

Jag läser en bok som heter The China Study. Jag skulle vilja uppmärksamma några studier de gjorde på aflotoxin(en giftig mögel) och protein i våra dieter.

Aflotoxin är bland de giftigaste toxiner som vi känner till. I en serie av experiment på råttor visar vetenskapsmännen(två författare) att det är kombinationen av höga proteinhalter i dieten och aflotoxin som ger råttorna cancer, inte bara toxinen, oavsett mängd.

De har två grupper, en som matas med 20% protein och en med 5%. Även med mycket höga doseringar av aflotoxin är gruppen som matas med 5% protein cancerfri. Även med mycket låga mängder av aflotoxin får gruppen som matas med 20% protein cancer. Sist, när de byter proteinhalter i grupperna mitt i experimentet höjs cancernivåerna i den ena och sänks i den andra.

Hypotes: Det var alltså de höga mängder protein som låg bakom att de utvecklade tumörer.

Kom ihåg, oavsett hur gammal du är har dina föräldrar troligtvis varit mer utsatta för gifter i miljön än dig själv. Deras tänder lagades med kvicksilver, alla deras leksaker hade gifter i de, alla deras dagliga verktyg hade det, fabriker var betydligt mer giftiga än idag, kol användes som huvudenergikälla till världens energibehov...osv= inget var hållbart ur dagens perspektiv.

Om någonting isoleras och bevisas vara orsaken till någonting, när den tas bort eller läggs i borde effekten av det synas tydligt direkt från början. Håll inte på leta efter resultat för länge.

Många människor får i sig gifter genom deras mat just nu och många människor undviker de genom att köpa ekologiskt. Är skillnaderna mellan de två gruppera tydliga?

Gör de förändringarna som lönar sig med en tydlig skillnad i ditt liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar